Gunnar Latz

Doktorand

Gunnar Latz är doktorand på Avdelningen för Förbränning inom Institutionen för Tillämpad Mekanik. Han jobbar i ett samarbetsprojekt som genomförs och koordineras av de tre svenska kompetenscentra i förbränningsmotorteknik. Målet med projektet är att undersöka tre olika teknologier för energiåtervinning från förbränningsmotorer. Gunnar’s forskning fokuserar på termiska motorer baserade på Rankine-cykeln. Resultat och framsteg i projektet presenteras regelbundet till den svenska fordonsindustrin.
​Automotive Engineering

Publicerad: må 21 dec 2015.