Lars Ulander

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Lars Ulander är professor i radarfjärranalys. Hans forskning är inriktad på radar, speciellt signal- och databehandling för syntetisk aperturradar (SAR) i olika tillämpningar. Hans forskning har resulterat i nya radarsystem och ny kunskap om SAR och markavbildning på VHF-och UHF-banden. Han är en av förslagsställarna till BIOMASS-missionen som är under utveckling av europeiska rymdstyrelsen (ESA). Målsättningen med BIOMASS är att årligen producera globala kartor av skogens biomassa. BIOMASS kommer att bli den första SAR-satelliten på UHF-bandet (432-438 MHz) och uppskjutning planeras till 2024. Han leder också forskningen med BorealScat som undersöker hur radarreflektiviteten från boreal skog påverkas av väder- och fuktighetsvariabler. BorealScat utnyttjar en tomografisk radar installerad på ett 50 m högt torn (läs mer på www.borealscat.se).
​​Examinator och föreläsare i Radarsystem och tillämpningar
För att se vilka projekt Lars Ulander deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: fr 02 dec 2022.