Lars Telestam

Koordinator för fartygsförlagd utbildning på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Lars Telestam är koordinator för fartygs- och företagsförlagd utbildning (praktik). Lars har en Sjökaptensexamen samt en kandidatexamen med inriktning mot sjöfart och logistik från Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.