Lars Rosen

Professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik tf avdelningschef, leder forskargruppen Teknisk geologi.

Lars Rosén är professor på avdelningen för Geologi och geoteknik och leder forskargruppen Teknisk geologi på Chalmers. Lars har många års erfarenhet av forskning och konsulterfarenhet inom hydrogeologi och miljöteknik. Forskningen har främst riktats mot sårbarhetsbedömningar, riskbedömning och beslutsfattande metodstöd för vattenskydd och sanering av förorenad mark, grundvatten och dricksvatten. Lars är idag ansvarig för kompetenscentret Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology (FRIST) på Chalmers. Han arbetar också som handledare och specialist i riskhantering i forskningsprogrammet DRICKS.
Teknisk geologi, BOM200
Hydrogeologi, ACE080
Riskbedömning och beslutsstöd, BOM125
Förorenade områden och efterbehandling, ACE145
Geologisk och geoteknisk karakterisering, ACE045

Kandidatarbeten
Masterarbeten

​Chalmers styrkeområden

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: on 30 nov 2022.