Lars Marcus

Professor i Stadsbyggnad, Viceprefekt forskning, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Spatial Morphology Group

Lars Marcus är arkitekt och professor i Stadsbyggnad och leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG). Hans forskning handlar om hur stadens rumsliga form, strukturerad genom arkitektur och stadsbyggnad, stödjer, ordnar och sätter gränser för människors vardag. I förlängningen skapar stadens form därmed förutsättningar för centrala samhällsprocesser som social integration, lokala marknader och ekosystemtjänster. Rumsmorfologi utgör således en form av teknologi som skapar rumsliga strukturer för andra urbana system. Han är också grundare och partner i konsultfirman Spacescape som utför stadsrumsanalyser, designstöd och policyutveckling åt kommuner, fastighetsägare och arkitektkontor.

Sidansvarig Publicerad: ti 22 sep 2020.