Lars Ekberg

Adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Lars Ekberg är adjungerad professor i inneklimatteknik vid avdelningen för installationsteknik. Han är också verksam som konsult vid ett av dotterbolagen till Chalmers Industriteknik, CIT Energy Management AB.
Lars forskning är inriktad på kedjan från människors behov och önskemål, via kravformulering till projektering, byggande och förvaltning av hälsosamma, komfortabla och energieffektiva byggnader.
Lars arbetar med alla typer av byggnader, från förhållandevis okomplicerade bostäder till avancerade laboratorier med mycket långtgående inneklimatkrav.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.