Lars Davidson

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära
Avdelningschef Strömningslära

Lars generella forskningsområde är numerisk beräkning av strömnings- och värmeöverföringstillämpningar. Han arbetar med strömningsprogrammen CALC-BFC och CALC-LES, vilka har utvecklats av hans forskargrupp. Programmet baseras på finitvolymsteknik. Han fokuserar på turbulensmodellering för strömnings- och värmeöverföringstillämpningar. För närvarande arbetar Lars mest med LES (Large Eddy Simulation). De senast åren har hans forskning inriktats mycket mot hybrid LES/RANS: detta är en metod för att göra LES användbart för strömning nära väggar.

Sidansvarig Publicerad: on 24 feb 2021.