Lars Bergdahl

Professor emeritus, Mekanik och maritima vetenskaper, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Lars Bergdahl är professor emeritus på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper samt på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för vatten miljö teknik, på Chalmers.

Lars Bergdahl’s forskning inom ytvattenvågor har behandlat vågenergi, vågkrafter mot och våginducerade rörelser hos fasta och flytande konstruktioner, samt dynamik och utmattning i förankringslinor.

Lars Bergdahl’s forskning inom datorbaserad strömningsmekanik (computational fluid dynamics, CFD) har fokuserat på tillämpningar inom vattenbyggnad och miljöteknik t.ex. blandning och sedimentering i dammar och reservoirer samt strömning över utskov och i älvar.

Lars Bergdahl's avhandling gällde temperaturberoende olinjär, vicoelastisk expansion hos istäcken på vattenkraftsdammar och isens reologiska egenskaper.

Sidansvarig Publicerad: to 16 maj 2019.