Lars Almefelt

Viceprefekt och ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för industri- och materialvetenskap. Universitetslektor på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Metodik för produktinnovation utgör kärnan i min undervisning och forskning. Jämte detta har jag specifik kunskap om kravhantering, i synnerhet om kravens roll i innovationsprocessen. Mitt arbete avser typiskt produkter som integrerar flera olika teknologislag och inte sällan innehåller mekanik, mjukvara och tjänster.
Jag deltar ofta i multi-disciplinära forskningsprojekt som involverar många aktörer och kunskapsområden. Forskningen adresserar teman såsom Kravbalansering och konceptsyntes, Metodik för tjänsteinnovation, Multi-disciplinär produktinnovation och Konstruktion för produktens livscykel.
​Product Development Project (MPP126)
Design Methodology Preparatory Course (PPU140)
Handledning av examensarbeten

Sidansvarig Publicerad: må 05 sep 2022.