Larisa Beilina

Professor, Matematiska vetenskaper

Mina huvudsakliga forskningsintressen är koncentrerade på lösningen av koefficienta inversa problem (CIPs) PDE genom användandet av ett adaptivt finit element och på globala konvergenta numeriska metoder för CIPs. Den adaptiva finita elementmetoden för hyperboliska CIPs utvecklades i min doktorsuppsats 2003 och den globala konvergentmetoden utbecklades tillsammans med professor M. V. Klibanov från University of North Carolina at Charlotte, USA 2008. År 2011 verifierades den globala konvergentmetoden genom blinda experimentdata från fältet samlade av Forward Looking Radar, US Army Research Laboratory

​Undervisade kurser:

MVE255: Matematisk Analys i Flera Variabler M (TD)

Forskarutbildningskurs 2009/2010
Numerical Methods for solution of Coefficient Inverse Problems

Forskarutbildningskurs 2011
Electromagnetic fields and waves: Mathematical models and numerical methods

Master Program at the University of Basel
Master Program at University of Basel 04/05

​Sedan 2007 samarbetar jag med professor M. V. Klibanov från University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, USA, och sedan 2010 med professor Michael Fiddy från Optical Center of the University of North Carolina at Charlotte kring ämnet globala konvergenta numeriska metoder för multidimensionella CIPs.

​Jag är huvudansvarig för följande projekt:

• Adaptive Finite Element Methods for Solutions of Inverse Problems, med stöd från Svenska Institutet, Visbyprogrammet.
• Global convergence and adaptive finite element methods for the solution of Coefficient Inverse Problems for Maxwell equations, med stöd från Vetenskapsrådet
• WavES, med stöd från Svenska Institutet och Vetenskapsrådet

Artikel om forskning:

L. Beilina, "Solving the unsolvable", International Innovation, Research Media, UK, pp 112-114, ISSN 2041-4552, March 2013

p112-114_Larisa_Beilina.pdf

Sidansvarig Publicerad: ti 19 mar 2019.