Mikael Karlsson

Doktorand, Kemi och Kemiteknik, Industriell materialåtervinning

Mikael forskar inom återvinning av titandioxid. Titandioxid används främst som vitt pigment i flertalet olika produkter, exempelvis färg, plaster och papper. Fokus ligger på återvinning av titandioxid från olika typer av färgrester med hjälp av superkritisk vätske extraktion och vätske-vätske extraktion. Mikael har tidigare arbetat inom färgindustrin som utvecklingsingenjör av dekorativ färg och spackel. Övriga intresseområden är bland annat matematisk modellering, försöksplanering och strömningsberäkningar.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.