Krystyna Pietrzyk

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign, Studierektor forskarskolorna Arkitektur och Teknisk akustik

Design with uncertainties. Krystyna sysslar med forskning kring modellering av byggnaders och stadsmiljöers påverkan (som orsakas av klimat, livsstil, etc.), för att stödja byggnadsdesign och urban planering. Hon tar hänsyn till osäkerhet kopplad till prestanda av olika designlösningar genom att tillämpa metoder av risk- eller tillförlitlighetsanalys. Krystyna är erfaren forskare och projektledare, som jobbar med organisation av forskning och forskarutbildning och har en rådgörande funktion för masterstudenter, doktorander och forskare. Hon är engagerad inom området byggnadsfysik med fokus på dess inverkan på arkitekturen. Krystyna är studierektor för forskarskolorna Arkitektur och Teknisk akustik.

Krystyna är examinator inom masterprogrammet Design for Sustainable Development, MPDSD och undervisar/examinerar inom ARK590 – Building Climatology for Sustainable Design. Krystyna bidrar till utveckling och genomförande av doktorandkurser inom ResArc (Swedish Research School in Architecture) och Idea League.

Sidansvarig Publicerad: on 07 feb 2018.