Kristina Wärmefjord

Biträdande professor på avdelningen för Produktutveckling. Proprefekt och ansvarig för forskarutbildningen vid Institutionen för industri- och materialvetenskap.

Kristina Wärmefjord disputerade 2011 och jobbar inom forskargruppen ”Geometrisäkring & Robust Konstruktion”. Hennes huvudsakliga forskningsfokus ligger inom variationssimulering för icke-stela komponenter och metoder som syftar till att minska skillnaden mellan simulerade och verkliga resultat. Med en ökad noggrannhet i variationssimuleringen ökar kvaliteten, simuleringar kan ersätta fysiska prototyper och testserier och därmed kan produktframtagningskostnaden reduceras.

Merparten av arbetet sker i nära samarbete med ett antal företag, mestadels från fordons- och flygindustrin.

Kristina är assistant director för Wingquist Laboratory VINN Excellence Center och projektledare för projekten “Smart Assembly” och “Virtual Robust Design and Simulation Methods”.
PPU156 ”Datorstödd Maskinkonstruktion”

​Styrkeområdet Produktion
​​Kristina talar om Hållbar Produktutveckling (Youtube).

"Natural variation makes every small piece on earth unique. When small pieces are put together into a larger piece, a product, this variation must be taken into consideration in order to achieve the right functionality and quality of the product. Kristina Wärmefjord presents research performed within Chalmers' Production Area of Advance which has helped the aerospace industry to make lighter engines by putting together small pieces.​"

Sidansvarig Publicerad: ti 08 mar 2022.