Kristina Knaving

Doktorand, avdelningen för interaktionsdesign, Institutionen för data- och informationsteknik.

Publicerad: on 23 aug 2017.