Kristina Grange

Professor i Stadsbyggnadsteori, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Kristina Grange (PhD 2005, Docent 2015) är professor i Stadsbyggnadsteori vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Hon har ett diskursivt angreppssätt i sin forskning, och är särskilt intresserad av post-strukturalistisk och politisk teori, och deras betydelse för att vidareutveckla stadsbyggandets teorier. Med sin forskning önskar hon uppmärksamma förgivettaganden, normer och maktrelationer i stadsbyggandets praktiker, och diskutera deras materiella, politiska och demokratiska konsekvenser. Hennes nuvarande forskning handlar om migration, ojämlikhet och ojämn geografisk utveckling. Hon har också studerat hur pågående politiska och ideologiska förändringar påverkar planerares handlingsutrymme, och hur sådana förändringar får konsekvenser för såväl demokrati som profession. Kristina leder forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar.

Sidansvarig Publicerad: må 15 apr 2019.