Kristina Grange

Professor i Stadsbyggnadsteori, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Kristina Grange är professor i Stadsbyggnadsteori vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Hon har ett diskursivt och kritiskt angreppssätt i sin forskning, och är särskilt intresserad av hur samhällsvetenskaplig och politisk teori kan bidra till att vidareutveckla stadsbyggandets teorier. Med sin forskning önskar hon uppmärksamma förgivettaganden, orättvisor och maktrelationer i stadsbyggandets praktiker, och diskutera deras rumsliga, politiska och demokratiska konsekvenser. Hennes nuvarande forskning handlar om migration, segregation, hemlöshet och föreställningar om 'den andre'. Hon har också studerat hur pågående politiska och ideologiska förändringar påverkar planerares handlingsutrymme, och hur sådana förändringar får konsekvenser för såväl demokrati som profession.

Sidansvarig Publicerad: to 31 mar 2022.