Kristian Lindgren

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Kristian Lindgren är professor i komplexa system. Han har en bakgrund i teknisk fysik, men har sedan doktorandtiden på 1980-talet arbetat med komplexa system inom olika discipliner. Några huvudområden är (i) informationsteori för komplexa och självorganiserande system, (ii) spelteori för evolutionära system och (iii) agentbaserad modellering av ekonomiska system. Sedan mitten på 1990-talet har Lindgren även arbetat inom energisystemomådet med utveckling av modeller för regional och global energianvändning i ett klimatperspektiv.

Lindgren är studierektor för forskarskolan i komplexa system och lärare och examinator inom det internationella masterprogrammet Complex Adaptive Systems​.
För att se vilka projekt Kristian deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

​​- European Centre for Living Technology, Venice, Italy

​​​

Sidansvarig Publicerad: to 03 okt 2019.