Konstantinos Konstantinou

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Mitt huvudsakliga forskningsområde är spatial statistik. Min forskning är särskilt fokuserad på att utveckla spatiala och spatio-temporala modeller för komplicerade klustrade punktmönster som framträder i många tillämpningar.

Sidansvarig Publicerad: fr 20 sep 2019.