Laura Kmoch

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Min forskning undersöker drivkrafter, vägar och effekterna av förändringar i landanvändning för livsförhållande och socio-ekologisk produktionsmöjligheter för små jordbruk i Myanmar. Sen 2011 har Myanmar genomgått en fas av snabb förändring och reformer, efter att militären inte längre styr landet. I den här kontexten utforskar jag utmaningar och möjligheter för boende på landsbygd i gränsen mellen jordbruk och skogsbruk, med särskilt fokus på metoder för skogsjordbruk.
Jag arbetar för att idientifiera hållbara utvecklingsvägar för människor i landsbygden, mot det tre målen: förbättrade levnadsförhållanden, hållbar användning och bevarande av naturresurser och ekosystem.
För att se vilka projekt Laura deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

AGFORWARD deliverable 1.1. Agroforestry for Europe.

K. Paul, S. Roxburgh, J. Raison, J. Larmour, J. England, S. Murphy, J. Norris, P. Ritson, K. Brooksbank, T. Hobbs, C. Neumann, T. Lewis, Z. Read, D. Clifford, L. Kmoch, M. Rooney, D. Freudenberger, J. Jonson, A. Peck, R. Giles, J. Bartle, G. McAurthur, D. Wildy, A. Lindsay, N. Preece, S. Cunningham, T. Powe, J. Carter, R. Bennett, D. Mendham, R. Sudmeyer, B. Rose, D. Butler, L. Cohen, T. Fairman, R. Law, B. Finn, M. Brammar, G. Minchin, P. van Oosterzeeand and A. Lothian. (2012). Improved estimation of biomass accumulation by environmental plantings and mallee plantings using FullCAM. Report for Department of Climate Change and Energy Efficiency. CSIRO Sustainable Agriculture Flagship, Canberra, Australia.


Sidansvarig Publicerad: on 17 maj 2017.