Klas Hedvall

Teknologie Licentiat, Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Klas Hedvall är industridoktorand vid avdelningen Supply and Operations Management.

Fokus för Klas doktorandstudier omfattar utveckling och implementation av lösningar och tjänster inom industriella nätverk. Klas har ett specifikt intresse för fordonsunderhåll och uptime i transportlösningar samt relaterade frågor berörande utveckling, effektivitet och affärsmodeller.

Klas arbetar inom Volvo Group Trucks Technology med frågor relaterade till forskning och utveckling rörande eftermarknad, produktrelaterade tjänster, fordonsunderhåll och uptime.

Klas har lång erfarenhet från fordonsindustrin där han varit verksam inom områden som produktplanering, försäljning & marknadsföring, forskning och produktutveckling. Han har arbetat både hos fordonstillverkande företag, samt företag levererande konsulttjänster eller fordonskomponenter.

Följ Klas på Linkedin

Publicerad: sö 22 jan 2017.