Klas Andersson

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

Klas Anderssons forskning behandlar kemiska förlopp och transportfenomen i förbrännings och koldioxidavskiljningsprocesser. Arbetet är baserat på experimentell och teoretisk forskning som syftar till att ta fram grundläggande kunskaper om förbrännings och gasreningsprocesser. Det övergripande målet med forskningen är att bidra till minskad miljöpåverkan i samband med energianvändning. Stor vikt läggs på nya tekniska lösningar och processer för att drastiskt kunna reducera dagens koldioxidutsläpp. De tillämpningar som studeras är främst olika industriella processer samt kraftvärmeprocesser.
 För att se vilka projekt Klas deltar i, besök Chalmersforskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 19 mar 2018.