Klara Insulander Björk

Forskare, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, institutionen för fysik

Mitt nuvarande forskningsområde är plasmafysik, och särskilt fenomenet "skenande elektroner", som kan uppstå i plasman i tokamaker, skada tokamaken och därigenom utgöra ett hinder för att förvekliga fusionskraftproduktion. Jag arbetar med teoretikar och experimentalister för att jämföra experimentdata med teoretiska modeller. Utöver det undervisar jag på programmet Teknisk Fysik och koordinerar ett projekt för e-lärande inom strålningsvetenskap.

Tidigare har jag arbetat med olika aspekter av fissionskraftproduktion; fissionsreaktorfysik, tillverkning och testning av nya kärnbränslematerial, och de kemiska egenskaperna hos dessa material. Jag har också arbetat med att etablera och koordinera ett nationellt kompetenscentrum för strålningsvetenskap (SAINT).

Sidansvarig Publicerad: må 10 feb 2020.