Kjell Vowles

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Kjell Vowles är doktorand inom projektet CEFORCED. Han har en bakgrund som klimatjournalist och statsvetare, och kommer på avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle att undersöka om och hur klimatförnekelse, särskilt i kombination med auktoritär nationalism, fördröjer omställningen mot ett samhällssystem som befinner sig inom de planetära gränserna.

Sidansvarig Publicerad: on 01 jun 2022.