Kia Bengtsson Ekström

Tekniklektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Kia arbetar som konstnärlig lektor med inriktning mot bevarande och omvandling. Hon undervisar inom kursen Stadsomvandling och Ombyggnad. Kia undervisar även på masternivå, även där inom Conservation and Transformation. Kia är programansvarig för arkitektprogrammet.
Kia är medlem i Sveriges arkitekters utbildnings- och forskningsutskott.
Hon är även praktiserande arkitekt genom sitt företag MA Arkitekter AB som förutom arkitektuppdrag är involverade i breda forskningsprojekt.

Publicerad: on 24 okt 2018.