Mehdi Abdollahi

Forskare

Mehdi är docent i livsmedelsvetenskap med stora intressen för proteiners funktionalitet och deras produktbildande kapacitet på både mikro- och makronivå. Hans forskning fokuserar på teknologier som möjliggör ett hållbart utnyttjande av underutnyttjade resurser som sjömat bi-product, sjögräs, spannmål och baljväxter som alternativa proteinkällor.

Han försöker också utveckla strategier för tillämpning av högvärdiga ingredienser som återvunnits från vatten- och växtresurser i hybridlivsmedelsprodukter för strukturdesign med hjälp av 3D Food Printing och Extrudering. Utveckling av växtbaserat kött, skaldjur och mejeri analoger är främst i fokus.

Ett annat stort forskningsområde är livsmedelsförpackningar som omfattar utveckling av bioplaster och aktivt förpackningsmaterial med förmåga att avgifta livsmedel med hjälp av nanoteknik.
​BBT050- Sustainable Food Production - Coordinator and Examiner
KLI011- Food Chemistry - Lecturer​​

Postdocs 
Büsra Gültekin Subasi

Przemyslaw Pawel Strachowski


PhD-students 

Helga Helga Guðný Elíasdóttir

Elahe Sharifi- Visiting


Master students
Tamar Manouel​

Sidansvarig Publicerad: sö 13 nov 2022.