Kristina Granfeldt

Personalhandläggare, Institutionen för data- och informationsteknik.

Hanterar personalärenden för institutionens anställda vid Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: må 15 apr 2019.