Kristoffer Ekberg

Doktor, Teknikens ekonomi och organisation

Kristoffer Ekberg är historiker med inriktning mot miljöhistoria, politisk historia och sociala rörelser. Hans forskning rör vilken kunskap som historiskt sett har funnits i klimatfrågan och hur industri, forskare och politiker agerat utifrån denna kunskap. Målet är att kartlägga kunskapsspridningen i Sverige och ge en bättre förståelse för hur nya frågor tar sig in i, eller utmanövreras från politiken.
Mellan flykt och förändring - Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. (avh.) Lund. 2016. https://portal.research.lu.se/portal/files/17183907/e_spik_version_Ekberg.pdf ​

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2020.