Katarina Logg

Forskningsingenjör, Forskningsinfrastrukturenheten, Institutionen för fysik

Jag är forskningsingenjör på Chalmers materialanalyslaboratorium som är en av Chalmers forskningsinfrastrukturer. Laboratoriet erbjuder tillgång till instrument och analysmetoder relevanta för materialforskning. Jag är fil.mag. i Fysik och fil.dr. i Bioteknik. Som doktorand och postdoktor arbetade jag framför allt med metoder inom optisk mikroskopi och spektroskopi. Med denna bakgrund ansvarar jag idag främst för de optiska instrument som vi har i labbet. Förutom att köpa in och ta hand om dessa instrument så utbildar jag och/eller hjälper de forskare som använder instrumenten.

Sidansvarig Publicerad: må 22 feb 2016.