Karl Vilén

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Karl Vilén forskar kring hur utvecklingen av värmesystemet utvecklas i framtiden då fler bostäder byggs i Sverige samtidigt som de svenska klimatmålen ska uppnås. Detta involverar systemmodellering och optimering av värmesystemet samt analys av hur olika aktörer agerar och hur dessa samverkar mellan varandra samt teknik och kunskapsutvecklingen på området.

Sidansvarig Publicerad: ti 08 jan 2019.