Karin Munch

Docent

Min forskning handlar om värmeåtervinning från dieselmotorer och hur nya biobränslen fungerar i motorer. Frågan om blandningsegenskaper är mycket viktig i båda dessa områden. Målet med mitt arbete är en utveckling mot ett mer hållbart samhälle, med tonvikt på energianvändningen och minskning av den klimatpåverkan som följer med användning av fossila resurser. Det finns många kopplingar mellan projekten och min undervisning i termodynamik, strömningsmekanik och tillämpad energiteknik.

Publicerad: ti 16 jan 2018.