Karin Munch

Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för förbränning och framdrivningssystem

Karins forskning handlar om värmeåtervinning från dieselmotorer och hur nya biobränslen fungerar i motorer. Frågan om blandningsegenskaper är mycket viktig i båda dessa områden. Målet med hennes arbete är en utveckling mot ett mer hållbart samhälle, med tonvikt på energianvändningen och minskning av den klimatpåverkan som följer med användning av fossila resurser. Det finns många kopplingar mellan projekten och min undervisning i termodynamik, strömningsmekanik och tillämpad energiteknik.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.