Kaj Granath

Arkitekt, TD, gästforskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign, Centrum för boendets arkitektur

Kaj Granath är arkitekt, utbildad och disputerad på Chalmers. Efter sin disputation har han arbetat som lektor på Tekniska högskolan i Jönköping, bland annat som programansvarig för byggingenjörsutbildningen ”Byggnadsutformning med arkitektur”, och varit starkt engagerad i internationaliseringsarbete. Kaj har också arbetat som projekterande arkitekt i fem år, bland annat ett år i Luxemburg.
På Chalmers kommer Kaj att arbeta som gästforskare under tre år, knuten till Centrum för boendets arkitektur. Huvuduppdraget är att leda projektet ”Volym med kvalitet”, där en forskargrupp från CBA i samarbete med Förvaltnings AB Framtiden ska utveckla en värdemodell för boendekvaliteter, användbar som verktyg vid planering och projektering av nya bostäder. Kaj kommer också att medverka i undervisningen både på kandidat- och masternivå, i de kurser som handlar om bostadsarkitektur.
Kajs tidigare forskning har främst handlat om digitalisering och BIM i byggbranschen, samt bostadsarkitektur, i synnerhet frågor om bostäder för äldre.

Sidansvarig Publicerad: fr 16 aug 2019.