Jaan-Henrik Kain

Biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargrupperna DiVisual och Kompakta städer

Jaan-Henrik arbetar med en rad forskningsprojekt, ofta i samverkan med andra institutioner på Chalmers eller med svenska, europeiska, afrikanska och latinamerikanska universitet. Han undervisar i masterkurser samt handleder examensarbeten och doktorander. Dessutom är han ansvarig för ett student- och lärarutbyte med Masenouniversitetet finansierat av Linnaeus Palme-programmet och nordisk koordinator av det nordiska masterprogrammet Sustainable Urban Transitions inom Nordic Five Tech.
Deltar i forskargruppen:

Sidansvarig Publicerad: to 05 sep 2019.