Julia Hansson

Forskare på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Julia Hanssons forskning syftar till att bidra med olika perspektiv på framtida användning av förnybara drivmedel och bioenergi, i ett globalt, europeiskt och svenskt policysammanhang baserat främst på energisystem- och policyanalys. Till exempel ingår analyser av olika hållbarhetsaspekter och av framtida sjöfartsbränslen. Forskningen är framförallt relevant för myndigheter, berörd industri och andra forskare. Julia är forskare på Chalmers på deltid och arbetar även på IVL Svenska Miljöinstitutet.
För att se vilka projekt Julia deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.