Josef Johnsson

Forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Infrastrukturfysik

Josef Johnsson har doktorerat vid avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Infrastrukturfysik, på Chalmers. Han arbetar med att ta fram ett system för att skapa halkfria vägar och broar. Syftet är att minska användningen av salt och sand inom vinterdriften samtidigt som man höjer säkerheten och tillförlitligheten. Målet med forskningen är att ta fram ett system som kan använda förnyelsebar energi för att värma och smälta is på vägbanan. Fokus för Josef är vinterdrift, energilagring och energidesign. Projektet är en del av Chalmers samarbete med Statens Vegvesen angående utbyggnaden av väg E39.

Projektet använder sig a numeriska beräkningar. Beräkningarna kommer att verifieras mot mätdata ifrån testbanan som byggs i Östersund som en del av NORDFOU projektet HERO.
Projektvideo HERO: https://youtu.be/MDSRrEWApjk
​Byggnadsfysik VBF018/VBF019
Byggnadsmaterial
​Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Energi
Transport

Sidansvarig Publicerad: on 27 nov 2019.