Rebecka Jörnsten

Professor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper

Rebecka Jörnsten är professor i matematisk statistik. Hennes forskningsintressen inkluderar modellval, klustring och system biologi. Hon är aktiv i flera projekt med forskare i andra discipliner. Tillsammans med Sven Nelander, SciLife, Uppsala Universitet, utvecklar hon storskaliga nätverksmodeller för cancer. Hon arbetar också med grupper på Sahlgrenska, Centre for brain repair, i studier om hur musik kan användas i rehabilitering.

För mer information, besök den personliga hemsidan http://www.math.chalmers.se/~jornsten
Linjära modeller, Multivariat analys, Inferens.

Sidansvarig Publicerad: to 02 mar 2017.