Jonathan Ullmark

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Jonathan arbetar med modellering av energisystem och elnätets kvalitetskrav. Specifikt undersöker han hur olika metoder att hantera variationer i energisystemet även kan bidra till att förse de elkrafttekniska krav som finns i elnätet. Målet med arbetet är sedan att identifiera hur olika framtida scenarier kan använda dessa metoder för att på ett kostnadseffektivt sätt nyttja stora mängder vindkraft.
​SEE030, Variationshantering i elsystemet

Sidansvarig Publicerad: to 08 nov 2018.