Jonatan Berglund

Doktorand på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Jonatan Berglund arbetar med virtuella modeller av produktionssystem vid institutionen för produkt- och produktionsutveckling. Han har en forskningsbakgrund inom händelsebaserad simulering för hållbarare produktion. Hans nuvarande forskning syftar till att använda 3D scanning för att effektivisera problemlösning kopplat till utveckling och omställning av produktionssystem.
​Flödessimulering, Virtuell processplanering , Risk management

Sidansvarig Publicerad: on 27 jun 2018.