Jonas Tornberg

Forskare/specialist, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Spatial Morphology Group

Forskare och lärare inom Geografiska Informations System både nationellt och internationellt. Tillämpningsområden är främst inom Urban miljö, där frågeställningar kopplade till staden och trafiken ligger i fokus. Utöver ovanstående kunskapsfält kan även tilläggas logistik för gods och persontransport, då med fokus på geografisk logistik och säkerhet. Utveckling av geografiska visualiseringsmetoder med tillämpning inom VR, AR, MR, 3D, 2D m.fl. Morfologiska analysmetoder inom urban miljö.

Sidansvarig Publicerad: fr 17 sep 2021.