Jonas Nässén

Tf proprefekt, avdelningschef och senior forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Jonas Nässén bedriver tvärvetenskaplig forskning om samhällets klimatomställning med betoning på energieffektivisering och hållbara konsumtionsmönster. Delar av forskningen bedrivs inom ramen för Mistra Urban Futures centrum för hållbar stadsutveckling. Jonas är även koordinator för Chalmers masterprogram i Industrial Ecology.
För att se vilka projekt Jonas deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 
Masterprogram: Industrial Ecology
Programansvarig: Jonas Nässén

Sidansvarig Publicerad: on 22 jun 2022.