Jonas Landahl

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Jonas är doktorand inom forskargruppen Systems Engineering & PLM. Forskningen handlar mer specifikt om integrerad plattformsbaserad produkt- och produktionsutveckling, där en viktig byggsten är att identifiera tillgångar och likheter inom familjer av produkter och tillverkningssystem. Målet är att möjliggöra färre incidenter av att återuppfinna hjulet, det vill säga en mer effektiv återanvändning av teknologier och designlösningar. Syftet är att underbygga detta med strategier, metoder och verktyg för att hjälpa ingenjörer från dessa discipliner att samarbeta mer effektivt.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.