Jonas Hannestad

Industridoktor, Biologisk fysik, Institutionen för fysik

I min forskning vid avdelningen för Biologisk fysik och vid RISE – Research Instituets of Sweden strävar jag efter att begripliggöra de underliggande molekylära processerna bakom Alzheimers sjukdom.

Varje år drabbas omkring 10 miljoner personer runt om i världen av demens. I dag lever mer än 45 miljoner människor med dements, ett antal som väntas öka till dubbelt så många under de kommande 20 åren. Av alla former av demens är Alzheimers sjukdom som står för mellan 50 och 70% av fallen. Trots att så många drabbas av sjukdomen finns det i dag inget botemedel mot Alzhemiers och tillgängliga behandlingar erbjuder enbart en begränsad lindring av symptom. Det finns också behov av metoder för att diagnosticera Alzheimers vid ett tidigare stadie av sjukdomen.

En bättre förståelse av de processer som driver sjukdomen kan förhoppningsvis leda till nya sätt att diagnosticera och behandla sjukdomen. Mitt huvudsakliga forskningsfokus är inriktat mot att förstå betydelsen av interaktionen mellan Alzheimersrelaterade peptider och proteiner som Amyloid-beta och Tau och lipider. Jag angriper dessa utmaningar med en mångfald av tillvägagångsätt och strategier som sträcker sig från kartläggning av fördelning av molekyler i hjärna hos Alzheimerssjuka möss till biofysikaliska studier av interaktioner mellan proteiner och lipider.

För att täcka in denna mångfald av perspektiv tillämpar jag en lång rad experimentella tekniker, bland annat Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS), fluorescensspektroskopi och mikroskopi (tex TIRF och TCSPC) och Quartz Crystal Microbalance (QCM-D).

Sidansvarig Publicerad: sö 14 maj 2017.