Jonas Fredriksson

Biträdande professor, Viceprefekt för forskarutbildning, Elektroteknik

Jonas Fredriksson är biträdande professor i forskargruppen Mekatronik vid avdelningen för System- och reglerteknik. Han har en doktorsexamen i reglerteknik, med en avhandling om drivlinereglering för fordon. Jonas är involverad i forskningsprojekt relaterade till elhybridfordon, drivlinereglering, fordonsdynamik och aktiv säkerhet. Han leder forskningsprojekt, handleder doktorander och studenter och undervisar i en rad olika kurser inom området mekatronik.
Jonas är även viceprefekt för forskarutbildningen inom institutionen för Elektroteknik.
Mekatronik
Systemkonstruktion
Applied Mechatronics
Design Project in Systems, Control and Mechatronics
Handledning vid kandidatarbete
​ 
​ 

Sidansvarig Publicerad: on 04 jul 2018.