Christopher John Kenneth Williams

Konstnärlig professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Chris forskning handlar om förhållandet mellan geometri och konstruktiva förhållanden för torn, broar, textila konstruktioner och skalkonstruktioner, samt om hur dessa flexibla konstruktioner beter sig vid vindbelastning. Hans arbete med att generera konstruktioner baserat på biologiska strukturer och andra analogier har lett till samarbeten för att realisera en rad byggnadsverk så som Frei Ottos Multihalle gridshell i Mannheim, British Museum Great Court Roof, Savill Building, Gardens by the Bay och Nederländernas Maritima Museum.

Sidansvarig Publicerad: on 08 nov 2017.