Johan Veiga Benesch

Vetenskaplig koordinator för WACQT : Wallenberg Centre for Quantum Technology
Koordinator för Graphene FET Flagship

På WACQT som vetenskaplig koordinator fungerar jag som central kontaktperson, stödjer forskarna vid rapportering och planering o dyl, hjälper till vid rekrytering etc.

Jag arbetar även i det centrala projektadministrationsteamet för ”Graphene FET Flagship” där jag hanterar finansiell rapportering och frågor om EU-finansiering, samt hanterar ändringar i EU-avtalen. Jag har varit involverad i etik och teknisk rapportering, även en intern databas med projektrelaterade material och relaterad metrologi och standardisering.

Har i över ett decennium arbetat med externfinansiering av forskningsprojekt samt projektledning. I grunden är jag materialvetare (civ ing) med teknologie doktorsexamen i kaskadaktivering på biomaterial & PostDoc i biopolymeradsorption på biomaterial. Jag har gedigen kunskap om optiska mättekniker, med viss kunskap inom vävnadsteknik och IT-applikationer för hälsa och välbefinnande. Medförfattare till ett 20-tal vetenskapliga artiklar och en handfull rapporter. Jag har arbetat med europeiskt forskningspolitiskt stöd (FP7 NMP-utlysningar och finansiering, EUs Råmaterialinitiativ (RMI) och material för den strategiska energiteknikplanen).

Sidansvarig Publicerad: on 09 nov 2022.