Johan Karlsson

Professor, avdelningen för Datorteknik, Institutionen för Data- och informationteknik.

Publicerad: fr 29 mar 2019.