Johan Larsbrink

Docent,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik

Johan Larsbrink arbetar som Docent på avdelningen för Industriell Bioteknik. Innan dess doktorerade han först på KTH med disputation 2013, och genomförde sedan postdoktorstudier på Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet. Han är medlem av Wallenberg Wood Science Center (wwsc.se), och har tilldelats Etableringsbidrag från Vetenskapsrådet och Formas, samt anslag från Novo Nordisk Fonden och Energimyndigheten.

Hans forskning handlar främst om en bättre förståelse av mikrobiell nedbrytning av komplexa kolhydrater, särskilt de som bygger upp växtbiomassa. Inom hans forskargrupp är ett huvudtema att finna nya enzymer och/eller enzymaktiviteter, särskilt hos kolhydrat-aktiva enzymer. Utöver detta utförs även strukturbiologi (röntgenkristallografi) för att lösa 3D-strukturer av nya proteiner samt genetiska modifikationer av bakterier för förbättrad omvandling av växtbiomassa till användbara molekyler. Gruppens aktiviteter omfattar både ren grundforskning och mer tillämpade projekt, där enzymer används för framställning av nya material, bränslen och andra produkter.

Johan tilldelades 2019 priset Årets Forskarhandledare av Chalmers Doktorandsektion.
Doktorandnivå
Föreläsare, Industrial Biotechnology for Lignocellulose Based Processes (5 HP)

Kandidatnivå
Föreläsare, Molekylär Bioteknik, KMB056 (13.5 HEC)

Tekniskt basår
Föreläsare, Projektkurs i kemi, KBT185 (4,5 förutbildningspoäng)
Postdoktorer Doktorander
MSc student
Leona Carla Cesar

Sidansvarig Publicerad: ti 24 nov 2020.