Johan Funehag

Forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Johan är forskarassistent på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi och geoteknik, på Chalmers. Han forskar kring injekteringsprocessen, med fokus på förståelse för berg, vattenflöden, material och utrustning. Målet med forskningen är att få ett effektivare tunnelbyggande och att utveckla sättet man bygger tunnlar på. Hur man kan frigöra markyta ovan tunnlarna både vid befintliga och vid nybyggnationer och värna om miljön och kulturbebyggelsen. Johan arbetar i forskningsgruppen Hydrogeologi och bergbyggande som har flera stora sammarbeten med aktörer som bedriver viktig samhällsbyggande forskning. Johan undervisar även i Bergbyggande.
​Teknisk geologi V1,
Teknisk geologi V4 VGE 022
Infrastructural Geoengineering V5 BOM 041

Sidansvarig Publicerad: må 08 maj 2017.