Johan Ahlström

Biträdande professor på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

​Johans forskning och undervisning behandlar metallers egenskaper under framställningsprocessen och i färdiga produkter. Forskningen syftar till att skapa kunskap för mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara lösningar med tillämpningar inom transport och tillverkningsindustrin.
​MTT100 – Mechanical Performance of Engineering Materials – Föreläsare och Examinator
MTT047 – Metal Forming & Joining – Föreläsare och Examinator​
MMF092 – Maskinkonstruktion – Föreläsningar om materialval
MTT031 – Tillverkningsteknik – Föreläsning om fogning
Johan Ahlström forskar om metallers egenskaper både under framställning och i färdiga produkter. Experimentella studier inkluderar hur deformationsbeteendet påverkas av mikrostruktur, temperatur och töjningshastighet. Kombinerat med beräkningar ger detta möjlighet att förstå mekanismer och förutse egenskaper i en viss miljö. Johan är också intresserad av angränsande områden som fasomvandlingar, utmattning, restspänningar och spricktillväxt. Metoder som används är biaxiell mekanisk provning, dilatometri, röntgentomografi och diffraktion, mikroskopi och spektroskopi. Exempel på industriella mål är förbättrad tillförlitlighet och säkerhet för järnvägssystem, samt reducerad bränsleförbrukning i förbränningsmotorer.

Sidansvarig Publicerad: fr 05 mar 2021.