Joakim Olsson

Doktorand

Joakim Olsson är är doktorand på avdelningen för Industriell Bioteknik. Hans forskning inriktar sig på att bevara och ta fram värdefulla substanser ur makroalger. Det innefattar undersökningar av olika arters sammansättning, eventuella användningsområden (bränsle och kemikalier) och konserveringstekniker (ensilering och torkning), som kommer att vara nödvändiga för en framtida tångindustri. I sitt arbete använder han tekniker inom analytisk kemi, mikrobiologi och biokemi.

Publicerad: ti 12 dec 2017.