Joanna Gregorowicz-Kipszak

Forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Joanna Gregorowicz-Kipszak är arkitekt och forskare med doktorsexamen i stadsbyggnad. Joanna har mångårig erfarenhet av praktiknära forskning om planerings- och genomförandeprocesser, med särskilt fokus på bostadsutveckling och sociala frågor. I samarbete med offentliga aktörer och näringslivet undersöker hon bland annat vad som konstituerar effektiva stadsbyggnadsprocesser. Joanna disputerade 2015 med avhandlingen: Rethinking Social Impact Assessment through Urban Design: Towards designerly evaluation with a socio-form approach. Joanna undervisar inom kandidatprogrammet Arkitektur. Hon koordinerar examensarbeten för högskoleingenjörsexamen vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i två program: Samhällsbyggnadsteknik, Högskoleingenjör och Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik (AE).

Sidansvarig Publicerad: on 16 nov 2022.