Jim Brouzoulis

Universitetslektor och studierektor för grundutbildning på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Jim disputerade 2012 med avhandlingen "Numerical simulation of crack growth and wear in rails", där hans arbete fokuserade på utveckling av beräkningsmodeller för simulering av spricktillväxt i järnvägsräls. Arbetet utfördes inom kompetenscentrumet CHARMEC.

Nu arbetar Jim som postdoc på avdelningen för Material och Beräkningsmekanik. Hans forskning handlar om utveckling av effektiva beräkningsmodeller för simulering av krock av kompositer med inriktning mot fordonsindustrin. Jim är också aktiv inom EU-projektet MATISSE.
​TME130 - Project in Applied Mechanics 2012/2013

Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.